Οι πιο συνηθισμένες βλάβες του πλυντηρίου; Επισκευή πλυντηρίων.

Τα πλυντήρια αποτελούν τις πιο βασικές ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι μας. Η καθημερινή χρήση όμως του κάθε πλυντηρίου συχνά προκαλεί προβλήματα στην χρήση του που λόγω ανάγκης πρέπει να επισκευασθούν άμεσα. Είτε πρόκειται για πλυντήριο ρούχων, είτε για πλυντήριο πιάτων, σας έχουμε ετοιμάσει κάποια βήματα πρώτης ανάγκης που πρέπει να ακολουθήσετε αν σας τύχουν κάποιες απο τις κάτωθι βλάβες.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ:

1) Το πλυντήριο ρούχων:

Α) Τρέχει νερά: Πρώτα κλείνετε την παροχή νερού. Στη συνέχεια βγάζετε το πλυντήριο

από την πρίζα και επικοινωνείτε με το service μας.

Β) Δεν βγάζει νερό: Κλείνετε το πλυντήριο και ελέγχετε αν το φίλτρο είναι καθαρό.

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, καλείτε το service μας.

Γ) Δεν παίρνει νερό: Ελέγχετε αν η παροχή του νερού του πλυντηρίου είναι ανοιχτή και

η πόρτα κλειστή. Αν ναι, τότε υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να απευθυνθείτε στους

τεχνικούς της εταιρίας μας.

Δ) Δεν ξεκινά η λειτουργία του: Ελέγξτε ότι το πλυντήριο είναι κανονικά στην πρίζα και

η πόρτα είναι κλειστή. Διαφορετικά καλέστε μας.

Ε) Κάνει θόρυβο: Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από κάποιο αντικείμενο που

βρέθηκε στο φίλτρο π.χ. μπανέλα, κουμπί κ.τ.λ. Ελέγξτε το φίλτρο του πλυντηρίου και

καθαρίστε το. Εάν ο θόρυβος δεν προέρχεται από κάτι τέτοιο απευθυνθείτε στο service

μας.

 

2) Το πλυντήριο πιάτων:

Α) Δεν ξεκινά ή δεν παίρνει νερό: Ελέγξτε ότι βρίσκεται στην πρίζα και ότι η πόρτα του

πλυντηρίου έχει κλείσει. Αν παρ’ όλα αυτά δεν ξεκινά υπάρχει ζημιά και πρέπει να

επικοινωνήσετε με τον τεχνικό μας.

Β) Δεν βγάζει τα νερά: Ελέγξτε τα φίλτρα του πλυντηρίου για να διαπιστώσετε ότι είναι

καθαρά και δεν έχουν βουλώσει. Αν όλα είναι καλά και η βλάβη δεν αποκατασταθεί,

καλέστε το service μας.

Γ) Τα σκεύη δεν καθαρίζουν: Στην περίπτωση αυτή μπορεί κάποιο αντικείμενο να

εμποδίζει την περιστροφή του εκτοξευτήρα του πλυντηρίου.

Δ) Τα σκεύη έχουν στίγματα: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε σωστή δόση

απορρυπαντικού, γυαλιστικού και αλατιού στο πλυντήριο.

Επισκευή πλυντηρίων

Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν αρκετά, ειμάστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επισκευή του πλυντηρίου σας άμεσα σε όλη την Αττική.